Boalous. עברית

 
Boalous הם קלמנטינה פוקס (מלחינה, כינור), קורט לאודולטר (אקורדיאון, שירה) ולודוויג צאייר (קונטרבאס).

בואלאוס היא מילה בדיאלקט השטיירי שמתארת את רגש הפליאה או ההתפעמות. השורש lous קשור בדיאלקטים של אוסטריה, דרום גרמניה ושוויץ לפעולת ההאזנה (בגרמנית מוקדמת “hlosen”, בגרמנית אמצעית “lusen”, “losen”).

שלושת המוסיקאים חוקרים את מקומו של העכשווי במסורתי, של האוסטרי בכלל הזירה של דרום-מזרח אירופה ושל הכאן ועכשיו באלתור.

יצירתם המקורית מתקיימת על קו התפר בין המוסיקה האמנותית למוסיקה הקלה, דורשת לעיתים קשב מרוכז ולעיתים נוטה לבדר.

בואלאוס מבצעים ללא הגברה, מתרכזים בהאזנה לסאונד האנלוגי של כליהם. כמו-כן נהנים הם לנגן קטעים אלקטרוניים בביצועים אקוסטיים.